Sledovanie súdneho dňa

Novinári to milujú, keď vedci v denníku nakrúcajú právo na prenasledovanie. Znamená to, že nemôžeme čítať abstrakt. Len sa sranduje. Ale budeme na to, keď bude váš titul, Nezvratná zmena klímy spôsobená emisiami oxidu uhličitého. " Predvídateľne budeme v našom tlmočení "ísť všetkým súdnym dňom", ako objavili dobrí vedci v reálnom klíme. Našťastie experti sú vyškolení, aby