Budúcnosť amerických indiánov

Tento redaktor v Indickej krajine dnes tvrdí, že kmeňové komunity musia odhodiť jarmo federálnej pomoci a rozvíjať svoje vlastné iniciatívy v oblasti hospodárskeho rozvoja (okrem hrania hazardných hier). Som zvedavý, keď videli reakciu kmeňových vodcov, najmä na toto: Víťazné právne a politické súboje s cieľom zistiť, že naše deti žijú v chudobe as obmedzenými príležitosťami, nebudú mať ďaleko a v dlhodobom horizonte nezachránia kmenové komunity, vlády ani kultúry. Americký systém sociálneho zabezpečeni