• Thursday June 27,2019

Kategórie - pohyb zvierat


Sáčky na detekciu svetla zaznamenávajú úplné migračné cesty spievajúcich vtákov

Sáčky na detekciu svetla zaznamenávajú úplné migračné cesty spievajúcich vtákov

V lete roku 2007 odišlo tridsať štyri cestujúci doma s batohmi, aby mohli vidieť svet. Ale neboli to ľudskí študenti, aby sa opili a boli nároční na to, aby sa ocitli v cudzích krajinách - boli to malé spevní vtáky, migrujúce na zimu do tropického podnebia. Ich batohy boli zariadenia na meranie svetla nazývané "geolokátory", každý o veľkosti mince. Meraním stúpajúcich a

Sáčky na detekciu svetla zaznamenávajú úplné migračné cesty spievajúcich vtákov

Sáčky na detekciu svetla zaznamenávajú úplné migračné cesty spievajúcich vtákov

V lete roku 2007 odišlo tridsať štyri cestujúci doma s batohmi, aby mohli vidieť svet. Ale neboli to ľudskí študenti, aby sa opili a boli nároční na to, aby sa ocitli v cudzích krajinách - boli to malé spevní vtáky, migrujúce na zimu do tropického podnebia. Ich batohy boli zariadenia na meranie svetla nazývané "geolokátory", každý o veľkosti mince. Meraním stúpajúcich a