• Thursday June 27,2019

Kategórie - predaj kníh!


Štvrtý-júl Secrets-v-attic predaj kníh!

Štvrtý-júl Secrets-v-attic predaj kníh!

Keď som sa vrátil z desaťdňovej rodinnej cesty, objavil som prekvapenie v našej podkroví: niekoľko extra krabičiek mojej prvej knihy, Na vodnej hranici . Môžete si spomenúť, že som dal veľa kopírovaných kópií tejto knihy na predaj v mojom obchode Amazonky, aby som ich vyčistil vopred, kým sa moja kancelária dostala roztrhnutá. No, roztrhnutie je t