• Thursday June 27,2019

Kategórie - mačka


Psychiatri z inej dimenzie (časť 2)

Psychiatri z inej dimenzie (časť 2)

V časti 1 tohto príspevku som sa zaoberal vznikajúcim príbehom konfliktu záujmov v rámci Americkej psychiatrickej asociácie (APA). Kontroverzia sa týka nového počítačového adaptívneho testu (CAT), ktorý možno použiť na vyjadrenie závažnosti depresie - merania rozmerov. Povedal som, že časť 2 sa bude pozerať na samotný test. Ale ja som sa rozhodol

Psychiatri z iného rozmeru (časť 1)

Psychiatri z iného rozmeru (časť 1)

Pamätajte si DSM-5? Po všetkých kritikách, pouličných protestoch a vedeckých diskusiách bolo piate vydanie Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch konečne vydané Americkou psychiatrickou asociáciou (APA) v máji 2013. A potom. dobre, to bolo. Samotné uvedenie na trh bolo niečím prekvapivým - ako som predpovedal v roku 2010: "Keď dorazí DSM-5. nebude to udalosť. Vted