• Wednesday June 26,2019

Kategórie - CFS


Syndróm chronickej únavy v šoku "nie je spôsobený jediným vírusom"!

Syndróm chronickej únavy v šoku "nie je spôsobený jediným vírusom"!

Neskôr v minulom roku spoločnosť Science publikovala bombu - Lombardi et al., Detection of infectious retrovirus, XMRV, v krvných bunkách pacientov s chronickým únavovým syndrómom. Tento článok uvádza prítomnosť nedávno objaveného vírusu v 67% vzoriek krvi zo 101 ľudí s chronickým únavovým syndrómom (CFS). Otázka, či ľudia s CF

Prípad chýbajúceho retrovírusu

Prípad chýbajúceho retrovírusu

V októbri 2009 tím, ktorý viedol Vincent C. Lombardi z Whittemore Peterson Institute, hlásil prítomnosť nedávno objaveného vírusu XMRV v 67% vzoriek krvi zo 101 pacientov s chronickým únavovým syndrómom (CFS). XMRV sa predtým spájal s niektorými prípadmi rakoviny prostaty. To vyvolalo intenzívny záujem mnohých ľudí a veľa diskusií. Ale v januári tohto ro