• Wednesday June 26,2019

Kategórie - šimpanzov a iných opíc


Výskyt duplikácie DNA u predkov ľudí, šimpanzov a goríl

Výskyt duplikácie DNA u predkov ľudí, šimpanzov a goríl

Toto je šiesta z ôsmich miest na vývojový výskum s cieľom osláviť Darwinov dvesto rokov. Fyzicky sme neuveriteľne odlišní od našich bratrancov, ale geneticky, to je iný príbeh. Vynikajúco zdieľame viac ako 98% našej DNA so šimpanzmi, našimi najbližšími živými príbuznými. Naše proteíny sú prakticky totožné a naše chromozómy majú viac-menej rovnakú štruktúru. Na úrovni nukleotidov ("písmen