Uhoľný kandidát

Koncom roka 2000 bol pojem "čisté uhlie" veľmi široký. Ako Bryan Walsh napísal v časti Čas 2009: v súčasnosti neexistuje žiadny ekonomický spôsob, ako zachytiť a zastaviť emisie uhlíka z uhlia a mnohí experti pochybujú, že tam niekedy bude. Kritici v spoločnosti Guardian a inde odmietli "čisté uhlie" ako priemyselnú zeleninu. Takéto rozsiahle výpo