Klimatické búšenie

Klimatizační skeptici môžu byť nechutení to pripustiť, ale majú problém s Moncktonom. Ten chlap je príliš šialený, aby sa bral vážne, ako nedávno ukázala Lucia. Napriek tomu sa nedá poprieť, že je to go-to-guy, americký svedok Kongresového republikána, vedúci konferencie, neoficiálny hovorca, ktorý je NYT popredne citovaný. Takže tento nadpis stĺpca