Čo jesť po zbere

Jedným z viac zábavných (a populárnych) hlasov v enviro / peak oil doom-o-sfére je James Howard Kunstler, možno najlepšie známy pre svoju knihu The Geography of Nowhere. Raz týždenne vydáva neúspešnú správu o všetkých otázkach týkajúcich sa bezprostredného zrútenia spoločnosti z jeho profane titulovaného blogu Clusterfuck Nation. Zdá sa, že to ľudia je