Nedostatok zlyhania

Ako uviedli v prírode, dvaja vedúci ekológov vyzývajú svojich kolegov, aby zverejnili negatívne výsledky štúdie. Richard Hobbs, rastlinný biológ a šéfredaktor časopisu Restoration Ecology, vysvetlil prírode: Predmetom toho, čo predstavuje "úspech" pri reštaurovaní, sa za posledné roky aktívne diskutovalo, no len niekoľko ľudí diskutovalo o zásluhách skúmania "zlyhania" len nedávno. Za týmto účelom Hobbs práv