Genóm typu Stickleback odhaľuje detaily evolučného experimentu

Apatia, unavené vzdychy a únava: to sú príznaky psychickej malátnosti, ktorú Carl Zimmer nazýva ešte ďalší genómový syndróm. Je to spôsobené rýchlo sa rozvíjajúcim prúdom publikácií, ktoré oznamujú sekvenovanie iného kompletného genómu. Správy o takýchto publikáciách majú tendenciu sledovať rovnaký model. Vedci rozlúšili úplný genóm Anim