Sociálna sieť a anorexia

Mohli by sociálne siete byť dôležitejšie ako médiá pri šírení porúch príjmu potravy? Existuje príbeh o poruchách stravovania zhruba takto: poruchy príjmu potravy (ED) sú o tom, že chcú byť tenké. Myšlienka, že tenkosť je žiaduca, je niečo, čo sa šíri prostredníctvom západných médií, najmä vizuálnych médií, tj televízie a časopisov. Preto vystavenie západným médiám spôs