Vzkriesenie Richarda Cizika

22. apríla som pred štyrmi rokmi strávil deň s Richardom Cizikom za tento príbeh. Odvtedy sa veľa stalo. V roku 2005 bol Cizik viceprezidentom pre vládne záležitosti Národného zväzu evanjelikov (NAE), vplyvnou skupinou pozostávajúcou z 45 000 cirkví a asi 30 miliónov členov. Bol to politický bod človeka v DC odvtedy od Reagana. Pri Deň Zeme 2005