Ako môže kultúrne vedomie informovať o konverzácii s pištoľou

Rovnako ako diskusia o zmene klímy a ďalších spoločensko-významných otázkach, ktoré boli zachytené v tlači našich kultúrnych vojen, diskurz o zbraniach a násilí mal depresívnu, nemennú kvalitu. Tu je prezident Obama pred dvoma rokmi: Vidíte, keď takáto tragédia zasiahne, je súčasťou našej prírody požadovať vysvetlenie - snažiť sa vytvoriť nejaký poriadok v chaose a zmysel toho, čo sa zdá byť nezmyselné. Už sme videli národný rozhovor, a