• Wednesday June 26,2019

Kategórie - vizualizácia dát


Google Explosions robia Fiery New World

Google Explosions robia Fiery New World

Obraz umelca Christophera Meerda v Chicagu, s názvom Spore, je momentálne vystavený v Union League Club of Chicago. Spore sa skladá z 250 obrázkov výbuchov priradených z vyhľadávania obrázkov Google. Poznamenal, že internet má nejaký význam, ktorý súvisí s udalosťami, niekedy je ťažké rozlišovať medzi oslavami a terorom. Meerdo: "Názov S

Kde sú ceny akcií doslova vrcholné

Kde sú ceny akcií doslova vrcholné

S využitím fotografií z trojtýždňového treku na summite Argentíny 's Mount Aconcagua vytvoril nemecký fotograf Michael Najjar sériu vizualizácií s názvom High Altitude sledovanie indexov svetových akciových trhov počas niekoľkých desaťročí. Skaly a vrcholy Andov boli digitálne manipulované, aby vytvorili krajinu, ktorá vysledovala výkyvy trhových dát z rokov 1980 až 2009. Premapovanie horských vrch