• Wednesday June 26,2019

Kategórie - objavovať časopis


Moja cesta ma privádza k odhaleniu časopisu

Moja cesta ma privádza k odhaleniu časopisu

Život je zábavný. Pred tridsiatimi rokmi, keď som bol vysokoškolským študentom, som bol veľmi vášnivý na párty, skateboarding a písanie pre moje školské noviny. Vtedy som sa zamiloval do žurnalistiky. Napísal som články o pohybe jadrového mrazu v Európe, prečo som bol ateista a o študentských vládnych shenanigans. Stolný futbalový stôl v

Moja cesta ma privádza k odhaleniu časopisu

Moja cesta ma privádza k odhaleniu časopisu

Život je zábavný. Pred tridsiatimi rokmi, keď som bol vysokoškolským študentom, som bol veľmi vášnivý na párty, skateboarding a písanie pre moje školské noviny. Vtedy som sa zamiloval do žurnalistiky. Napísal som články o pohybe jadrového mrazu v Európe, prečo som bol ateista a o študentských vládnych shenanigans. Stolný futbalový stôl v