Použitie Terhertzovho žiarenia na rozostrenie našej vizionárskej vízie

Filmy zo sci-fi a televízne relácie sa neustále pokúšajú vidieť cez veci: Všetci od Supermanu až po minuloročný reštart KITT používali nejakú metódu alebo inú metódu na prezeranie cez steny a oblečenie. Pretože už žijeme v budúcnosti, vidíme, že technológia existuje v nespočetných formách, z ktorých najmenším je celoplošné skenovanie na letisku. Tieto skenery sú také dobré, keď