Predaj Everglades

Spomeňte si na starú pílu: "Mám nejaký najlepší močiar, ktorý vás predáva na Floride. " Ako hovorí tento zákon, blog hovorí je založená na udalostiach šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, keď sa miestni podvodníci pokúsia vyvolať štátnych kupcov, aby získali "lukratívnu" krajinu, ktorá sa v skutočnosti ukázala ako bezcenná, nedevelopovateľná pozemky. No, určite to vyzerá, akoby sa