• Saturday July 20,2019

Kategórie - vedeckej komunikácie


Dobrá komunikácia je dobrá vedecká prax

Dobrá komunikácia je dobrá vedecká prax

Niekedy je dôležité urobiť veľmi jednoduchý, základný argument - načrtnúť súbor predpokladov, ktoré sú stále prítomné, ale príliš zriedkavé. To je to, čo som urobil vo svojom najnovšom článku DeSmogBlog, ktorý vysvetľuje, prečo je nový dôraz na vedeckú komunikáciu úplne dôležitý: Pravdou je, že to, čo sa vedci práve teraz učia o komunikácii, im skutočne pomôže splniť hlavnú občiansku zodpovednosť, ktorú majú, najmä ak dostanú finančné prostriedky na verejné výskumy. Celý bod financovania vedy zo strany vlády je, že daň